Mönsterförkortningar

A   |   B   |   F   |   G   |   H   |   K   |   L   |   M   |   O   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |    Ö

A

a, am = avig maska

arb = arbete

avigs slätst = slätstickning med avigsidan utåt

avm = avmaskning

AS = avigsidan

B

bakst = bakstycke

br, bfg = bottenfärg

F

flätst = flätsticka

forts = fortsätt

fm = fastmaska

framst = framstycke

följ = följande

G

g, gr = gram

grp = grupp, grupper

H

h st = halvstolpe

hjst = hjälpsticka, flätsticka

hö = höger

K

kantm = kantmaska

L

lm = luftmaska

M

m = maska, maskor

mbg, mb = maskbåge

mf, mfg= mönsterfärg

mönst = mönster, mönstret

O

omsl = omslag

R

r, rm = rät maska

rep = repetera

res = resår

rundst = rundstickor

RS = rätsidan

räts = rätsidan

S

släts = slätstickning

sm = smygmaska

st = stolpe

T

tills = tillsammans

U

uppr = upprepa, upprepning

V

v = varv
vä = vänster

Ö

ökn = ökning


Tillbaka till toppen